Kännetecken: Grå framvingar med två distinkta mörkbruna tvärband och en inre tvärlinje med skarp vinkel nära framkanten. Det inre tvärbandet är bara delvis ifyllt i främre halvan. Rödaktigt streck från framhörnet.

Aplocera
plagiata

Mellantaggmätare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 30-43 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Hypericum perforatum
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Teckningen och storleken varierar så mycket att omöjligt att skilja dem åt på detta även om plagiata ska vara tydligare tecknad och i snitt lite större. Hanen hos efformata har trubbig bakkroppsspets och genitalklaffarna är korta och böjda inåt, medan plagiata har spetsig bakkroppsspets (som ofta sticker ut utanför vingarna på vilande fjäril) och betydligt längre genitaliklaffar.
Kännetecken: Grå framvingar med två distinkta mörkbruna tvärband och en inre tvärlinje med skarp vinkel nära framkanten. Det inre tvärbandet är bara delvis ifyllt i främre halvan. Rödaktigt streck från framhörnet.

Aplocera
efformata

Mindre taggmätare

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 28-41 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Hypericum perforatum