Kännetecken: Brungrå framvingar med stor vit fläck innanför tydlig hackig och svängd mörk tvärlinje med vit kant 3/4 ut. Diskfläcken mörk, smal och svängd och innanför finns längsgående mörk fläck och mellan dessa ett vitt område..

Anania
lancealis

Lansmott

Alla foton Synonymer ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 24-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Eupatorium cannabinum, Senecio, Stachys, Teucrium
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Lancealis är större med smalare framvingar (speciellt hanen) och den yttre tvärlinjen är mörk och hackig med vit kant, medan den hos coronata består av ett brutet band av vita fläckar.
Kännetecken: Gråbruna vingar med ljus pudring. På alla vingar finns stor vit fläck i yttre halvan med oregelbundet band av vita fläckar som svänger runt utanför med största fläckarna vid framkanten. Ytterligare vita fläckar i inre halvan.

Anania
coronata

Flädermott

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 21-27 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Convolvulus arvensis, Fraxinus, Ligustrum vulgare, Sambucus nigra, Syringa vulgaris, Viburnum