Kännetecken: Gulbruna framvingar med brutet och vinklat rödbrunt tvärband strax innan mitten med vit kant av resta fjäll. Liknande varierande teckning i ytterdelen med rad av vita fläckar längs ytterkanten. Rödbrun framkantsfläck nära roten.

Aethes
hartmanniana

Brokig väddblomvecklare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 15-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Knautia arvensis, Scabiosa
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Triangulana har två tydliga tvärband som är sammanbundna med diagonalt band som bildar ett spegelvänt N. Hartmanniana är med variabel, men det centrala bandet är tydligare brutet och den har inte ett band från det centrala tvärbandet ut mot bakhörnet samt vita fläckar istället för vitt band nära ytterkanten.
Kännetecken: Gulbruna framvingar med två rödbruna tvärband med vit kant strax innan mitten respektive långt ut. Banden är sammanbundna med diagonalt band. Rödbrun framkantsfläck nära roten.

Aethes
triangulana

Strandveronikeblomvecklare

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 18-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Veronica longifolia