Kännetecken: Gulbruna framvingar med brutet och vinklat rödbrunt tvärband strax innan mitten med vit kant av resta fjäll. Liknande varierande teckning i ytterdelen med rad av vita fläckar längs ytterkanten. Rödbrun framkantsfläck nära roten.

Aethes
hartmanniana

Brokig väddblomvecklare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 15-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Knautia arvensis, Scabiosa
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Det centrala tvärbandet är inte lika inåtvinklat mot framkanten hos deutschiana som också har en svart fläck nära bakhörnet. Föga överlapp i utbredning.
Kännetecken: Gulbruna framvingar med brutet rödbrunt tvärband strax innan mitten med vit kant av resta fjäll. Liknande varierande teckning i ytterdelen med rad av vita fläckar längs ytterkanten. Svart fläck nära bakhörnet. Rödbrun framkantsfläck nära roten.

Aethes
deutschiana

Svarthöblomvecklare

  Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 15-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: