Kännetecken: Grå framvingar med rödaktig inre del. Vit tvärlinje 1/3 ut från bakkanten som vidgas vid bakkanten och är mjukt svängd inåt mot framkanten med mörkare rött fält innanför. Två svarta diskpunkter. Vit lite vågig linje i ytterfältet.

Acrobasis
marmorea

Marmorerat slånmott

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 16-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Crataegus, Prunus spinosa, Sorbus
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Den röda fläcken vid bakkanten innanför den inre vita tvärlinjen begränsas inåt av en diffus vit tvärlinje hos suavella, vilket saknas hos marmorea som har i princip hela området rött innanför den vita tvärlinjen. Den inre vita tvärlinjen vidgas till en triangulär fläck i bakre delen hos marmorea, medan den hos suavella är smal hela vägen. De två svarta diskfläckarna är oftast sammansmälta hos marmorea, medan de hos suavella är åtskilda.
Kännetecken: Grå framvingar. Vit tvärlinje 1/3 ut från bakkanten, mjukt svängd inåt mot framkanten med rött fält innanför i bakre halvan och svart fält utanför mot framkanten. Två svarta diskpunkter. Vit linje i ytterfältet som delar svart framkantsfläck.

Acrobasis
suavella

Snedbandat slånmott

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 18-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Crataegus, Prunus spinosa