Kännetecken: Gråvita framvingar med en mer eller mindre tydlig brunaktig framkantsfläck och resta fjäll som bildar rader. Den mest framträdande raden från 1/3 ut på framkanten mot mitten av bakkanten och är inre begränsning av framkantsfläcken.

Acleris
logiana

Björkvårvecklare

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 18-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula
Arterna är: Lika
Skillnad: Roscidana är större och gråare och har spetsigare framhörn. Logiana har i regel rad av resta fjäll som bildar ett streck från framkanten 1/3 ut mot mitten av bakkanten och diffusa bruna fläckar.
Kännetecken: Stor med grå framvingar (fjällen är vita med svart prick) vars framkant är svagt konkav i yttre halvan. Svart prick långt in nära bakkanten. Antydan till tunna mörka tvärlinjer i ytterdelen av vingen.

Acleris
roscidana

Större aspvårvecklare

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 23-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus tremula