Två omisskänneliga arter som båda, i regel i stort antal, kommer hit som migranter från kontinenten och har en sommargeneration här. Ingen av arterna klarar dock normalt vintern här. Ingen av arterna varierar i teckning och kan knappast förväxlas med någon annan art. Möjligen kan vid en flyktig observation tistelfjärilen förväxlas med den mindre kartfjärilens vårgeneration.

Vanessa
Vinterpraktfjärilar

2 Arter
Detaljer

Vanessa cardui
Tistelfjäril
Vingbredd: 55-78 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Arctium, Carduus, Cirsium, Echium, Humulus lupulus, Malva, Onopordum, Parietaria, Tussilago, Urtica dioica