Tio arter med breda triangulära vingar i bruna, gula och grå nyanser med undantag för den karakteristiska hamalis som är svart och vit. Alla arter har mer eller mindre tydlig oval och njurfläck som ett nattfly och i regel två tvärlinjer innanför respektive utanför dessa.

Udea
Ängsmott

10 Arter
Välj sida: Fotoöversikt Detaljer

Udea ferrugalis
Vandrarängsmott
Udea fulvalis
Brunt ängsmott
Udea lutealis
Blekgult ängsmott
Udea prunalis
Plommonängsmott
Udea inquinatalis
Myrängsmott
Udea nebulalis
Dimmigt ängsmott
Udea decrepitalis
Bräkenängsmott
Vingbredd: 16-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Anemone, Arctium, Artemisia vulgaris, Betula nana, Campanula, Carduus, Centaurea, Cirsium, Crataegus, Dryopteris carthusiana, Eupatorium, Fragaria vesca, Humulus, Lonicera, Mentha, Oxalis, Picris, Plantago, Rubus, Rumex, Sambucus, Senecio vulgaris, Spiraea, Stachys, Urtica, Vaccinium, Vaccinium myrtillus