Två i princip identiska arter med inre 2/3 av framvingarna mörks, melerade i grått och brunt. Yttre delen vit med vitgula eller grå diffsa fläckar och ut mot spetsen finns några små mörkgrå fläckar som bildar triangel. Huvud vitt. Tapetzella är knuten till inomhusmiljöer i Sverige och är troligen utdöd här, medan scandinaviella hittas utomhus. Larverna lever av animaliska rester.

Trichophaga
Bomalar

2 Arter
Detaljer

Vingbredd: 12-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: