En särpräglad vecklare med ljusgröna framvingar med gulvit framkant och vita vingfransar. Vilar med vingarna plant mot underlaget. Kan endast möjligen förväxlas med någon liten grön storfjäril.

Tortrix
Bredvecklare

1 Arter
Detaljer

Tortrix viridana
Ekvecklare
Vingbredd: 16-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Quercus