En karakteristisk art med bruna vingar med orange fläck vid bakvingens bakhörn och orange svansutskott intill. Honan har en stor halvmåneformad orangegul fläck, medan hanen har en mindre och mer diffus brungul fläck på framvingen.. Undersidan är rödgul med hel vit yttre tvärlinje och halv inre på bakvingen och liknande men kortare på framvingen.

Thecla
Snabbvingar

1 Arter
Detaljer

Thecla betulae
Eldsnabbvinge
Vingbredd: 28-38 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Corylus, Crataegus, Prunus domestica, Prunus padus, Prunus spinosa