Fem arter som alla har ett metallskimrande märke mitt på framvingen. Den exakta formen på märket varierar och är inte alltid ett tillförlitligt kännetecken. Gemensamt är också att det finns ett stort avgränsat område bakom metallmärket och ut mot bakkanten som är mörkare och i regel med metallglans. Liknande men i regel större arter finns i släktet Autographa. Tre av arterna är fjällarter och ett par av arterna kan migrera långa sträckor.

Syngrapha
Metallflyn

5 Arter
Detaljer

Syngrapha hochenwarthi
Fjällmetallfly
Syngrapha microgamma
Torvmossemetallfly
Syngrapha interrogationis
Frågeteckensmetallfly
Syngrapha parilis
Högnordiskt metallfly
Syngrapha diasema
Lapskt metallfly
Vingbredd: 23-41 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Astragalus alpinus, Betula, Betula nana, Calluna vulgaris, Plantago, Solidago virgaurea, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum