Sympetrum
Ängstrollsländor

7 Arter
Detaljer

Sympetrum danae
Svart ängstrollslända
Sympetrum flaveolum
Gulfläckad ängstrollslända
Sympetrum fonscolombii
Vandrande ängstrollslända
Sympetrum pedemontanum
Bandad ängstrollslända
Sympetrum sanguineum
Blodröd ängstrollslända
Sympetrum striolatum
Större ängstrollslända
Sympetrum vulgatum
Tegelröd ängstrollslända
Framvingelängd:
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: