En sällsynt art med framvingarna brungrå med stålblå gland med grupper av resta mörka fjäll 1/3 och 2/3 ut. Huvud och palper gula. Larverna minerar späda kvistar hos hagtorn.

Spuleria
Märgmalar

1 Arter
Detaljer

Spuleria flavicaput
Gulhövdad hagtornsbrokmal
Vingbredd: 11-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Crataegus