Tre arter som inte går att skilja med säkerhet på yttre kännetecken. Brungrå framvingar med 4 fläckar av mörkbruna resta fjäll (1/4, 2 st ca halvvägs och en 3/4 ut). Ljusare fläck i bakre delen innanför mitten och vinklat diffust mörkt tvärband 3/4 ut. Små mörka tofsar ut mot spetsen. Samtliga arter lever på brakved och getapel.

Sorhagenia
Brokmalar

3 Arter
Detaljer

Sorhagenia rhamniella
Mindre getapelsbrokmal
Sorhagenia janiszewskae
Brakvedsbrokmal
Sorhagenia lophyrella
Större getapelsbrokmal
Vingbredd: 8-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Frangula alnus, Rhamnus cathartica