Fem arter som alla är mer eller mindre tydligt grönglänsande. Bara gulfläckig glanstrollslända har någon form av teckning i avvikande färg på mellankropp och bakkropp. Säkert skiljetecken mellan arterna är hanens bihang som alla är tydligt olika och det gäller även den liknande arten guldtrollslända, men det finns också andra skiljetecken bl.a. utbredningen av gult i ansiktet. .

Somatochlora
Glanstrollsländor

5 Arter
Detaljer

Somatochlora alpestris
Fjälltrollslända
Somatochlora arctica
Mindre glanstrollslända
Somatochlora metallica
Metalltrollslända
Somatochlora sahlbergi
Tundratrollslända
Somatochlora flavomaculata
Gulfläckad glanstrollslända
Kroppslängd: 45-55 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: