Tre stora eller ganska stora arter, De två arterna i Sesia påminner om en bålgeting och arten i Eusphecia om en mindre geting. Framvingarna genomskinliga förutom kort rostbrunt streck från framkanten mitt på.

Sesiini
Glasvingar

2 Genus, totalt 3 arter
Fotoöversikt Detaljer

Sesia
Glasvingar
Eusphecia
Glasvingar
Vingbredd: 27-50 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus balsamifera, Populus nigra, Populus tremula, Salix, Salix caprea