En art med gråvita framvingar med spridda bruna fjäll. Brunt tvärband strax innanför mitten och ett 2/3 ut. Koncentration av bruna fjäll i vingspetsen. Korta bruna palper med ljus spets. Larverna lever först i fläckmina och sedan sällskapligt i en väv.

Scythropiinae
Spinnmalar

1 Genus, totalt 1 arter
Fotoöversikt Detaljer

Scythropia
Spinnmalar
Vingbredd: 11-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To

Värdväxter: Cotoneaster, Crataegus, Malus sylvestris, Prunus, Pyrus communis