Tre ganska små arter som inte rapporteras så ofta. Framvingarna är grå eller bruna med mer eller mindre tydliga svarta fläckar centralt. De varierar en hel del och kan förväxlas med arter i andra släkten, t.ex. i Scrobipalpa. Larverna minerar på örter.

Scrobipalpula
Småstävmalar

3 Arter
Detaljer

Scrobipalpula psilella
Ljuskantad småstävmal
Scrobipalpula tussilaginis
Hästhovssmåstävmal
Scrobipalpula diffluella
Binkesmåstävmal
Vingbredd: 8-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia campestris, Erigeron acer, Tussilago farfara