En stor och karakteristisk art med ljust brungrå framvingar med 3 distinkta svarta fläckar centralt, med de 2 yttre framför den inre. Svarta fläckar runt spetsen. Nästan rent gråvita palper.

Scrobipalpopsis
Skråpmalar

1 Arter
Detaljer

Scrobipalpopsis petasitis
Fjällskråpsmal
Vingbredd: 15-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Petasites