Tre ganska stora till mycket stora arter vars larver lever i tickor. Scardia boletella är en av de största malarna i Sverige och mycket karakteristisk, medan de två andra arterna är lika varandra och skiljs från andra lite liknande äkta malar på bl.a.större storlek.

Scardiinae
Äkta malar

3 Genus, totalt 3 arter
Fotoöversikt Detaljer

Montescardia
Svampmalar
Scardia
Svampmalar
Morophaga
Svampmalar
Vingbredd: 18-50 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: