Tre arter med mörkbruna vingar med ett svansutskott på bakvingarna. Undersidan ljusare gulbrun med tunna vita tvärstreck på båda vingarna och orange utkantsband åtminstone på bakvingarna. Vilar i princip alltid med vingarna hopslagna.

Satyrium
Snabbvingar

3 Arter
Detaljer

Satyrium w-album
Almsnabbvinge
Satyrium pruni
Busksnabbvinge
Satyrium ilicis
Krattsnabbvinge
Vingbredd: 26-35 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Prunus domestica, Prunus spinosa, Quercus, Tilia, Ulmus glabra