Sju arter med grå till orange framvingar med oregelbundna ljusa, i regel silvriga, tvärlinjer. Alla lever på tall. Kräver viss försiktighet vid artbestämning, speciellt paret duplana/logaea.

Rhyacionia
Tallvecklare

5 Arter
Detaljer

Rhyacionia buoliana
Blek tallskottvecklare
Rhyacionia pinicolana
Mosaiktallvecklare
Rhyacionia pinivorana
Gråbrun tallvecklare
Rhyacionia duplana
Tallplantsvecklare
Rhyacionia logaea
Hårsprötad tallvecklare
Vingbredd: 12-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies alba, Pinus contorta, Pinus sylvestris