Fem arter med framvingar i olika grå och bruna nyanser. Fyra av arterna har tydligt ljust stråk längs bakkanten med vågig vitmarkerad kant. De skiljer sig från närstående släktet Plutella på bredare framvingar och kortare fjälltofs på palperna. Schmaltzella är utbredd i hela landet, men alla de övriga har mycket begränsad utbredning. Incarnatella och kuusamoensis mycket svåra att skilja från schmaltzella på yttre kännetecken.

Rhigognostis
Senapsmalar

5 Arter
Detaljer

Rhigognostis senilella
Grå senapsmal
Rhigognostis annulatella
Skörbjuggsörtsmal
Rhigognostis kuusamoensis
Nordlig senapsmal
Vingbredd: 13-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alliaria, Arabis, Brassica, Cardamine, Cardamine pratensis, Cochlearia officinalis, Hesperis matronalis, Sisymbrium