Tre liknande arter med mörk svart kropp med lång hals. Huvudet tillplattat med kraftiga käkar. Korta smala antenner. Vingarna klara med tydliga svarta ribbor. Arterna kan skiljas på antalet tvärribbor i fältet längs framkanten (costalfältet) och det färgade vingmärket strax utanför dessa.

Raphidiidae
Ormhalssländor

3 Genus, totalt 3 arter
Fotoöversikt Detaljer

Framvingelängd: 8-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: