En art med grå och vita framvingar med tät svart pudring. Rostbrun bas och två rostbruna tvärband där det inre strax innanför mitten har resta fjäll. Båda tvärbanden också vita och svarta. Smala svarta streck mellan tvärbanden. Kraftiga palper. Tagen på Öland 2010. Antingen migrant eller införd.

Psorosa
Kärnmott

1 Arter
Detaljer

Vingbredd: 17-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: