Två arter med framvingarna vita med antingen vinklat tvärband eller mörk fläck vid bakkanten. Svart prick i spetsen som är omgiven av gråbruna streck. Första antennsegmentet förstorat och bildar vitt ögonlock.

Pseudopostega
Ögonlocksmalar

2 Arter
Detaljer

Pseudopostega auritella
Fläckögonlocksmal
Pseudoposte. crepusculella
Vinkelögonlocksmal
Vingbredd: 7-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Caltha palustris, Lycopus europaeus, Mentha