Två variabla arter. Gråbruna framvingar med svart fläck nära basen, par av svarta fläckar strax innanför mitten och en strax utanför. Oftast vitt tvärband långt ut. Typiska exemplar ganska lätta att identifiera, men en del exemplar kan likna andra stävmalar.

Prolita
Stävmalar

2 Arter
Detaljer

Prolita sexpunctella
Flickstävmal
Prolita solutella
Större ginststävmal
Vingbredd: 13-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna vulgaris, Cytisus, Dryas octopetala, Empetrum nigrum, Genista