Relativt små spinnare med rundade gråfärgade framvingar. Hanens antenner med dubbel kamtandning, honans med sågtandning. Honan större med kraftigare kropp.

Poecilocampinae
Lövspinnare

2 Genus, totalt 2 arter
Fotoöversikt Detaljer

Poecilocampa
Lövspinnare
Trichiura
Lövspinnare
Vingbredd: 25-45 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Calluna vulgaris, Corylus, Corylus avellana, Crataegus, Fraxinus, Malus, Populus, Prunus, Prunus spinosa, Pyrus, Quercus, Salix, Sorbus, Sorbus aucuparia, Tilia, Ulmus, Vaccinium myrtillus