Plateumaris
Starrbockar

5 Arter
Detaljer

Plateumaris braccata
Svart vassbock
Plateumaris discolor
Myrjuvelbock
Plateumaris rustica
Matt starrbock
Plateumaris sericea
Kärrjuvelbock
Plateumaris weisei
Nordstarrbock
Längd:
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: