En införd art med bruna framvingar med stor mörk fläck vid bakkanten i inre delen och ett par små runda svarta fläckar framför denna. Mellankroppen ljust gulbrun med 3 längsgående mörka streck.En observation i Sverige 1995.

Phthorimaea
Potatisstävmalar

1 Arter
Detaljer

Phthorimaea operculella
Potatisstävmal
Vingbredd: 12-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: