Fyra arter utan några direkta yttre likheter. Alla är lätta att artbestämma utom honan av inopiana som är enfärgad med på sin höjd lite diffus teckning. Inopiana är tämligen allmän, övriga mer eller mindre sällsynta.

Phtheochroa
Praktvecklare

4 Arter
Detaljer

Phtheochroa inopiana
Fältmalörtspraktvecklare
Phtheochroa sodaliana
Vägtornbärsvecklare
Phtheochroa vulneratana
Fjällskärepraktvecklare
Vingbredd: 11-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia campestris, Frangula alnus, Populus, Prunus padus, Rhamnus cathartica, Ulmus minor