Fem små eller mycket små arter som också är klent byggda och färgade i gula och bruna nyanser. Varierar en del, men i regel enkla att identifiera. (Tre arter ska flyttas hit.)

Photedes
Ängsflyn

5 Arter
Detaljer

Photedes captiuncula
Dvärgängsfly
Photedes minima
Tuvängsfly
Photedes extrema
Ljusribbat stråfly
Photedes fluxa
Rörstråfly
Photedes morrisii
Vitt stråfly
Vingbredd: 15-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calamagrostis, Cardamine, Carex, Deschampsia cespitosa, Deschampsia flexuosa, Elymus, Festuca