En art som inte liknar någon annan art, men som kan tas för en mätare och möjligen därför vålla huvudbry. Gråsvarta framvingar med gulbeige teckning i form av diffusa vågiga tvärlinjer i yttre halvan och prickar längs framkanten. Ser ut som en mätare med breda vingar som hålls ut och pressas mot underlaget vid vila. Långa framåtriktade palper.

Parascotia
Svampflyn

1 Arter
Detaljer

Vingbredd: 18-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula