Omisskännelig. Vackert röd eller gulaktig med silvrig oval och njurfläck. Den sistnämnda utdragen mot framhörnet. Flyger tidigt på våren.

Panolis
Skogsflyn

1 Arter
Detaljer

Vingbredd: 30-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Picea, Pinus sylvestris