Två arter med oregelbundna tvärlinjer och svart streck från framhörnet. Vittata allmän medan obstipata är sällsynt migrant från sydeuropa.

Orthonama
Fältmätare

2 Arter
Detaljer

Orthonama vittata
Tvåbandad fältmätare
Orthonama obstipata
Vandringsfältmätare
Vingbredd: 17-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alyssum, Anthemis, Convolvulus, Eupatorium, Galium palustre, Menyanthes trifoliata, Rumex, Senecio