Två arter med smal mörk framvinge med ofta ganska diffus teckning. Betulae har fläckar av karakteristiska resta svarta fjäll i inre delen av vingen. Vaccinella är mindre än liknande arter.

Ortholepis
Bladmott

2 Arter
Detaljer

Ortholepis betulae
Björkbladsmott
Vingbredd: 12-27 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Betula nana, Vaccinium