Två små arter där framvingarna är enfärgade och lite glänsande vitgrå till mörkgrå. De skiljs åt på antennernas utseende och till viss del flygtid.

Ocnerostoma
Tallbarrmalar

2 Arter
Detaljer

Ocnerostoma piniariellum
Ljussprötad tallbarrsmal
Ocnerostoma friesei
Mörksprötad tallbarrsmal
Vingbredd: 8-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies alba, Juniperus, Pinus cembra, Pinus mugo, Pinus sylvestris