Två ganska stora och mycket karakteristiska arter som knappast kan förväxlas med några andra. Gemensamt är att palpernas andra segment har en stor triangulär tofs och det tredje skjuter upp vinkelrätt från det andra och är smalt och spetsigt.

Nothris
Nålpalpmalar

2 Arter
Detaljer

Nothris verbascella
Kungsljusmal
Nothris lemniscella
Bergskrabbemal
Vingbredd: 17-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Globularia, Verbascum