Tre arter med ganska orolig teckning på framvingarna. Truncicolella är knuten till hästmyrebon och ses sällan flyga och är troligen vanligare än vad fyndbilden visar. De två andra är svåra att skilja åt och främst knutna till fågelbon.

Niditinea
Bomalar

3 Arter
Detaljer

Vingbredd: 9-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: