En liten och späd art med förhållandevis lång bakkropp. Blått på yttre bakkroppssegmenten med svart kil. Mellankroppen har blå sidor och grön ovansida med tunn bruten skulderlinje. Ljus linje i nacken. Vissa honor gröna.

Nehalennia

1 Arter
Detaljer

Nehalennia speciosa
Dvärgflickslända
Kroppslängd: 22-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: