En art med brunsvarta framvingar med små vita fläckar som bildar ett diffust tvärband strax innanför mitten, hos honan ofta ett tvärband också utanför mitten. Vita fläckar också längs ytterkanten. Huvud svart. Översidan av antennerna svartvit. En av två svenska arter säckspinnare där båda könen har vingar. Säcken täckt av sandkorn och ofta grönaktig av alger. Påminner om säckarna av arterna i Dahlicini.

Narycia
Säckspinnare

1 Arter
Detaljer

Narycia duplicella
Algsäckspinnare
Vingbredd: 7-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: