Tre arter där den enda arten i Myrmecozela har otecknade brungula framvingar och hittas i myrstackar både som larv och vuxen, medan de två till det yttre identiska arterna i Haplotinea har brungrå framvingar med mörkbruna tvärstrimmor och hittas främst inomhus. Larverna av samtliga arter i underfamiljen lever av organiskt avfall.

Myrmecozelinae
Äkta malar

2 Genus, totalt 3 arter
Fotoöversikt Detaljer

Myrmecozela
Myrstacksmalar
Haplotinea
Insektsmalar
Vingbredd: 11-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: