En omisskännelig art. Liten med bruna framvingar med varierande mängd grå pudring. Svarta bakvingar med gult tvärband. Dagaktiv. Ett enda exemplar i Sverige från 1850-talet.

Metoponiinae
Solflyn

1 Genus, totalt 1 arter
Fotoöversikt Detaljer

Panemeria
Solflyn
Vingbredd: 18-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calystegia, Cerastium, Convolvulus arvensis, Lamium, Plantago, Stellaria