En extremt variabel art i olika bruna nyanser. Den vanligaste formen är karakteristiskt mörkare i den inre halvan. En del är mer enfärgade, ofta med smalt mörkare mellanfält. Alla har oregelbundet mörkt tvärband längs ytterkanten. (Literosa ska flytta till Litoligia.)

Mesoligia
Ängsflyn

1 Arter
Detaljer

Mesoligia furuncula
Tvåfärgat ängsfly
Vingbredd: 22-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Ammophila, Arrhenatherum elatius, Calamagrostis, Dactylis, Deschampsia cespitosa, Elymus, Festuca ovina, Phalaris arundinacea