Ett relativt svårt släkte där flera arter knappast går att bestämma på bild men ändock med några mer lättbestämda arter. Generellt mörka arter med förkortade täckvingar (även hos Malthinus) som hos många arter (men inte alla) har tydliga gula spetsar. Hannarna hos alla arter kan relativt lätt bestämmas på yttre genitalier utan att prepareras medan vissa av honorna inte ens går att bestämma under lupp.

Malthodes

14 Arter
Välj sida: Fotoöversikt Detaljer

Längd:
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: