Magdalis

12 Arter
Välj sida: Fotoöversikt Detaljer

Magdalis armigera
Almsplintvivel
Magdalis barbicornis
Apelsplintvivel
Magdalis carbonaria
Björksplintvivel
Magdalis cerasi
Körsbärssplintvivel
Magdalis duplicata
Furusplintvivel
Magdalis flavicornis
Eksplintvivel
Magdalis frontalis
Blå tallsplintvivel
Magdalis linearis
Svart tallsplintvivel
Längd:
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: