Fyra mycket små till små arter med väldigt smala vita eller gråaktiga framvingar. Karakteristiskt är en rund svart fläck nära spetsen och ett svart svansutskott som går ut utanför spetsen. Larverna lever som minerare och gör en karakteristisk utvändig hängmatteliknande konstruktion där puppan ligger.

Lyonetia
Lansettmalar

4 Arter
Detaljer

Lyonetia clerkella
Körsbärslansettmal
Lyonetia ledi
Porslansettmal
Lyonetia prunifoliella
Slånlansettmal
Vingbredd: 7-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Amelanchier, Betula, Betula pendula, Betula pubescens, Cotoneaster, Crataegus laevigata, Crataegus monogyna, Malus sylvestris, Prunus avium, Prunus cerasus, Prunus spinosa, Pyrus communis, Salix, Sorbus aria, Sorbus aucuparia, Sorbus intermedia