Släktena skiljs åt på att hos paraleptophlebia är basen av Cu2 närmare A1 än Cu1, medan avstånden är samma hos leptophlebia. Leptophlebia är också större, men det finns visst överlapp.

Leptophlebiidae
Starrdagsländor

2 Genus, totalt 6 arter
Fotoöversikt Detaljer

Framvingelängd:
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: