En art med mörk svart kropp med lång hals. Ljusa ben. Huvudet tillplattat och jämnbrett. Korta smala antenner. Vingarna klara med tydliga svarta ribbor. Långt ljust vingmärke utan tvärribbor. Påminner om arterna i familjen Raphidiidae, men skiljer sig bl.a. på det rektangulära huvudet.

Inocelliidae
Reliktsländor

1 Genus, totalt 1 arter
Fotoöversikt Detaljer

Framvingelängd: 8-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: